การบริหารเงินที่ดี

“มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน” เป็นสุภาษิตของสุนทรภู่มหากวีเอกของไทยที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้ทุกยุคทุกสมัย การบริหารการเงินที่ดีจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่ต้องกังวลกับอนาคต ผมขอแนะนำเคล็ดลับของการบริหารการเงินที่ดีให้เพื่อน ๆ ได้ไปประยุกต์ใช้กันนะครับ

เคล็ดลับของการบริหารการเงินที่ดี
 • จัดทำแผนรายได้ ค่าใช้จ่าย โดยเพื่อน ๆ อาจจะเริ่มจากการทำบัญชี รับจ่าย แยกเป็นรายเดือน ผมขอแนะนำเคล็ดลับให้เพื่อน ๆ ใช้สมการแห่งความร่ำรวย ดังนี้ครับ
รายได้ – เงินออม – เงินลงทุน = รายจ่าย

โดยให้เพื่อน ๆ หักเงินออมไว้ก่อน และต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับลงทุนด้วย เพื่อให้เงินทำงาน เงินทองจะได้งอกเงยยิ่ง ๆ ขึ้นไป จากนั้นเหลือจึงนำไปใช้จ่ายนะครับ

(ศึกษาการวางแผนรายได้ที่ใช้ได้กับทุกไลฟ์สไตล์)

 • วางแผนการคุ้มครองตนเองและครอบครัว โดยก่อนที่เพื่อน ๆ จะลงทุน ขอให้สำรองเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นการคุ้มครองตนและครอบครัวก่อน อย่างเช่น ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพของตนและคนในครอบครัว ประกันการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งการทำประกันในสมัยนี้ถือได้ว่าเป็นการลงทุนประเภทหนึ่งได้ด้วยนะครับ ตัวอย่างเช่น การประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ที่จะมีดอกเบี้ยให้เราด้วย
 • ถ้าเพื่อน ๆ เริ่มต้นออมเงินและลงทุนตั้งแต่วันนี้ ก็จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเร็วขึ้น ซึ่งระยะเวลาการลงทุนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงสำหรับการได้รับผลตอบแทน เพราะยิ่งออมหรือลงทุนนานก็จะได้รับผลตอบแทนที่มากกว่า
 • กระจายการลงทุนในพอร์ตการลงทุนอย่างเหมาะสม อย่าลงทุนกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูง เพราะจะมีความเสี่ยงที่สูงมากในกรณีที่ลงทุนนั้นเกิดขาดทุน ควรจัดสรรพอร์ตการลงทุนโดยลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม เช่น แบ่งเงินลงทุนในเงินฝากออมทรัพย์ กองทุนรวมตลาดเงิน กลุ่มสินทรัพย์เหล่านี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ต่อมาแบ่งเงินลงทุนในกลุ่มเงินฝากประจำ พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งมีความเสี่ยงปานกลาง สุดท้ายแบ่งเงินลงทุนในหุ้น กองทุนรวมหุ้น ETF ซึ่งเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง แต่จะช่วยเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนได้ในระยะยาวครับ
 • การจัดการเกี่ยวกับการเงินควรจะมีการยืดหยุ่น เพื่อปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ ของชีวิต
 • หลีกเลี่ยงการเป็นหนี้โดยไม่จำเป็น เพราะจะทำให้เราไม่มีเงินเหลือเก็บออม และลงทุน นอกจากนั้นอาจทำให้การเงินเราติดลบด้วยนะครับ ผมจึงอยากแนะนำให้เพื่อน ๆ ใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครับ

 

การบริหารการเงินนั้นมีประโยชน์มากมาย

 

 • ทำให้เราจัดการด้านการเงินอย่างเป็นระบบ
 • ทำให้เรามีเงินเหลือไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ยามเจ็บป่วย
 • ทำให้เรามีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายที่จำเป็น
 • ทำให้เรามีเงินออมไว้สำหรับเก็บเกี่ยวดอกผล
 • ทำให้เรามีฐานะความมั่นคงทางการเงิน
 • ทำให้เรามีแผนการเงินสำหรับอนาคตยามปลดเกษียณ

และที่สำคัญ คือ ทำให้เรามีอนาคตที่มั่นคงและมีความสุข

เมื่อเพื่อน ๆ ได้นำเคล็ดลับของการบริหารการเงินที่ดีไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพื่อน ๆ จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีอิสรภาพทางการเงินอย่างที่ฝันไว้แน่นอนครับ